Как да изградим успешна рекламна стратегия с онлайн и офлайн реклама

| Публикувана на
kak-da-izgradim-uspeshna-reklamna-strategiia-s-onlain-i-oflain-reklama
Много бизнеси смятат, че пускайки реклама в даден канал, това автоматично ще доведе до много потребители. Всъщност една рекламна кампания се прави като се съчетават повече рекламни канали – онлайн и офлайн.

Кой канал е най-подходящ за реклама? Няма лесен и еднозначен отговор. Всичко зависи от бизнеса, бранша, целите, конкурентите и таргета.

Традиционният рекламен модел е да се рекламира широко чрез достигане до колкото се може повече хора. Това има своите положителни страни, разбира се. Това е единственият начин, чрез който повече потребители ще научат за вашия бизнес.

В дигиталния маркетинг лесно може да откриете и отрицателните страни на този подход. Ако показвате бизнеса си пред хора, които не се интересуват от него, това се отразява отрицателно на вашия сайт. Потребителското поведение показва на Гугъл, че този сайт не си заслужава и той забива в безисвестността.

С напредъка на технологиите много от фирмите решават, че могат да свият рекламните си бюджети, тъй като може да се прави по-таргетирана реклама. Истината е, че всички ние постоянно сме под влиянието на реклама – навсякъде. Дори и не се замисляме как някои послания ни се „набиват“ в съзнанието и после много по-лесно вземаме решение за покупка /Стратегия Top of Mind/. Правилното съчетание и използване на различните онлайн и офлайн канали изгражда една цялостна маркетингова стратегия и води до редица ползи, една от които е повишаване на продажбите.

Изборът на съдържание и начинът на комуникация в каналите е изключително труден, въпреки че на пръв поглед изглежда лесен. Това произлиза от факта, че трябва да се познават спецификите на всеки канал – било то онлайн или офлайн. Кой канал в коя част на потребителската пътека е и как точно потребителите взаимодействат с него – отговорите на тези въпроси дават по-ясна картинка и какви резултати можем да очакваме от него.

Дигиталната маркетингова стратегия е важна за всеки бизнес, който търси растеж, но как можете да създадете ефективна стратегия?


дигитален маркетинг стратегия

Все повече и повече фирми навлизат в дигиталната маркетингова среда, надявайки се да постигнат по-големи цели, но не всички те започват чрез създаването на цялостна маркетингова стратегия.

Голяма част от бизнеса нямат определен план или стратегия за своите усилия за маркетиране, което може да повлияе на дългосрочните им цели. Дори и най-малката фирма, използваща дигитален маркетинг, трябва да документира стратегията си по начин, който ще спомогне за следенето на целите и резултатите от тях.

1. Определяне на целите


Първата стъпка е да определите целите за бизнеса си така, че да можете да дефинирате стъпките, необходими за постигането им.

 Какво иска да подобри фирмата ви?
 Как може да превърне плана в действие?

Серия от въпроси може да доведе до правилните отговори или дори да създаде нови въпроси, за които най-вероятно не сте се сетили. Тези въпроси ще ви дадат по-добра представа за това, как може да ви помогне дигиталния маркетинг, като ви предостави мотивацията да продължите да работите за растежа на бизнеса си.

2. Анализ


Анализът ще ви помогне да определите по-точно вашите:


  аудитория;
  бизнес;
  цели;
  съществуващи активи – Собствени медии – сайт, блог, присъствие в социалните мрежи и всичко, което принадлежи на вашия бизнес. Спечелените медии включва всичко, което другите оставят за вашия бизнес - отзиви, споменавания, акции, статии, в които ви споменават, публикации от гостувания и най-доброто – да говорят за вас „от уста на уста“. Платената медия означава това, което сте придобили чрез платена промоция, и може да включва Google AdWords, платени социални публикации, местна реклама и всичко останало, което включва повишена видимост чрез допълнително заплащане за нея.

Тук е моментът и да определите вашата buyer persona. По-долу можете да намерите информация за определянето й. Също така започнете да анализирате съществуващите си активи и каналите за дигитален маркетинг, за да разберете какво сте постигнали, кой работи и какво може да се подобри.

3. Планиране


Документирането на целите и съществуващите активи води до реално планиране на дигиталната маркетингова стратегия.

 Как можете да превърнете целите в действия?
 Какви са основните приоритети, след като започнете с дигитален маркетинг?
 Кои канали трябва да използвате?
 От колко членове ще се нуждае кампанията Ви?
 Можете ли да опишете краткосрочни и дългосрочни цели?

Има много видове планове, които могат да улеснят вашата дигитална маркетингова стратегия, като всяка от тях има различна употреба:

 Седмични и ежедневни оперативни планове;
 Планове за кампании;
 Годишни планове;
 Дългосрочна визия.

Всеки план ще подпомогне достигането на крайните цели и ще помогне на бизнеса ви да се открои от своите конкуренти.

4. Изпълнение


Това е стъпката, в която планирането става действие. Колкото по-подробен е планът, толкова по-големи са шансовете да избегнете изненади и да бъде изпълнен гладко.

Когато кампанията е готова да започне, екипът трябва да е готов да си сътрудничи, за да изпълни задачите и да гарантира, че целите ще бъдат изпълнени. Предишното планиране винаги е полезно, но това не означава, че то трябва да бъде следвано във всички подробности.

По време на изпълнението на вашата стратегия винаги трябва да има място за експериментиране, креативност или дори реакция, ако има промяна в последната минута.

 Има ли канал, който не работи както очаквахте?
 Намерихте ли нова възможност, която да е от полза за кампанията Ви?
 Има ли промяна в поставените цели?
 Наистина ли познавате аудиторията си?

Хубавото на стратегията за дигитален маркетинг е, че всяко нещо може да се прави в движение – да се коригира и оптимизира. Ако все още се колебаете да дадете точен отговор на горните въпроси, то със сигурност трябва да прегледате още веднъж вашите планове.

5. Измерване на резултатите


Измерването на резултатите трябва да може да се осъществи на всеки етап от планирането и определянето на KPIs /ключови измерители на успех/, до изпълнението и анализа на това, което работи и какво трябва да се подобри.

Няма нужда да измервате действията, които не са релевантни към поставените цели. Съсредоточете се върху ключовите показатели, които кореспондират с поставените цели.

Ясното определение на ключовите ви показатели ви помага да измерите стратегията си и да анализирате резултатите, които сте получили от кампанията си. Съответно трябва да отговорите и на въпросите – Кое ме приближава по-близо до целта и Кое трябва да се подобри следващия път.

6. Оптимизиране


След измерване на резултатите от кампанията следва стъпка оптимизиране. След като сте си отговорили на въпросите от предишната точка, то вече знаете и кое да оптимизирате. И така точките 5 и 6 ги повтаряте постоянно на всяка следваща ваша кампания.

Таргет потребители/ Buyer persona

таргет потребители

Всеки бизнес трябва изключително добре да познава своя таргет клиент или таргет групите си. Какво означава това? Вашата група или групи от потребители се състои от сходни по определени признаци хора. Те са вашите buyer personas.

Според определението дадено от HubSpot: Buyer persona е полуизмислено представяне на идеалния клиент, основано на пазарни проучвания и реални данни за съществуващите клиенти на бизнеса.

Buyer persona-та или определянето на вашия таргет потребител ще ви помогне да разберете къде да съсредоточите времето си, кои канали да ползвате и как да комуникирате с клиентите си. В резултат на това ще можете да привлечете най-ценните посетители и клиенти към бизнеса си. Това позволява да се преценят и съответните рекламни канали.

За да добиете представа кой е вашият купувач, трябва да идентифицирате следния тип информация:

 Кои са те? - Демографски данни като пол, възраст и образование;
 Каква е тяхната работа? - Данни, като име и размер на фирмата, индустрия и общи задължения за работа, ако това е важно за вашия бизнес;
 Как преминава един ден от живота им? - Опишете какъв е обикновеният ден за тях, с какво се занимават, с кого се срещат и какви решения вземат;
 Какви са основните им болки? - Опишете основните предизвикателства, които се опитват да преодолеят и които се отнасят до вашите продукти и/или услуги;
 Какво те ценят най-много и какви са техните цели? - Обяснете какво ценят най-много при вземането на решение за покупка (цена, качество, начин на доставка, гаранция и следгаранционно обслужване, поддръжка и т.н.), какво се опитват да постигнат във всяко приложение;
 Къде търсят информация? - Идентифицирайте основните източници, които използват, за да събират информация в процеса на вземане на решения за проучване и закупуване;
 Какво е важно за тях при избора на фирма? - Посочете най-важното, като например лидер в бранша, доказан опит, експерт и т.н.;
 Какви са най-често срещаните им възражения? - Посочете причините, които най-често чувате, защо вашите решения не отговарят на техните нужди. Приемайте критиката им като двигател за прогреса на вашата фирма. Например, ако на вашите клиенти не им харесва срокът на доставка, потърсете други варианти, с които да можете да го скъсите.

Като за начало определете до три групи и при необходимост можете да ги увеличавате с времето. Имайте предвид, че обикновено посланията, които отправя бизнеса ви, са до тях, съответно и рекламите ви ще са насочени към тях.

Защо е нужно да познаваме своята buyer persona? Защото познавайки я, лесно определяме начина си на комуникация, посланието, с което искаме да впечатлим, и възможностите за продажба на нашия продукт.

В практиката се допускат 3 основни грешки при нейното определяне и следователно начина на комуникация се проваля. Запомнете, че не вие избирате своите клиенти, а клиентите избират вас! Съответно при идентифициране на таргет потебителите, трябва да се внимавате да не допуснете следните грешки:

1. Определяне на потребителя, а не на начина на вземане на решение

Най-важният приоритет при определяне на buyer persona-та е да се разберат нагласите и критериите за вземане на решения и действията, които карат купувачите да възприемат, че една опция е по-добра от друга. Ако все още не можете да определите своят идеален клиент, то най-вероятно сте се фокусирали върху неправилни критерии. Освен ако не сте B2C маркетолог за продукти, продавани в търговски обекти или онлайн магазини, полът на купувача, семейното положение и хобита рядко са от значение.

2. Вместо онлайн анкети и разговори с търговския екип, разговаряйте с клиентите

Единственият начин да се съберат ясни, точни и съвсем неочаквани данни за това, как вашите потребители вземат решения, е добре да имате задълбочени разговори с тях. Отделете време и разговаряйте със своите потребители. Задайте им въпроси относно техния избор. Отговорите, които ще получите, ще бъдат безценен извор за бъдещите ви кампании и развитие на бизнеса.

3. Определяте твърде много buyer personas

Както споменах и по-горе, добре е в началото да се фокусирате до максимум 3 таргет потребителя. За да определите точния брой таргет групи, погледнете критично вашата бизнес стратегия и отговорете на два въпроса:

 Ще генерирате ли повече приходи, ако изградите отделни стратегии?
 Имате ли ресурси за изпълнение?

В този случай вече ясно ще изпъкнат групите, за които е най-релевантно да насочите усилията си.

Още информация по темата Buyer personas и създаване на съдържание за нея:
The Beginner’s Guide to Defining Buyer Personasdigitalmarketinginstitute.com
What is Buyer Persona?shopify.com
What is a Buyer Personabuyerpersona.com

Потребителска пътека


потребителска пътека

След като вече сте определили своята таргет група и навиците за вземане на решение, от съществено значение е да познавате и съответната потребителска пътека, която се извървява. Google Analytics е чудесен инструмент и при правилното му настройване можете да проследите всяка една интеракция, която вашите потребители правят с вашия бизнес в дигиталното пространство.

На пръв поглед потребителската пътека е доста проста. Предлагате нещо, купуват го. Но след като влезете в детайла, интеракциите на клиентите са доста сложни и са в много разновидности. Вашите клиенти могат да влязат в контакт с бизнеса ви по многобройни начини и от много различни канали, например маркетинг, препратки, търсене, социални медии, запитвания за обслужване на клиенти и различни кампании.

Затова е важно да начертаете потребителската карта, за да имат вашите клиенти колкото се може по-добро изживяване с вашия бранд.

Повече информация за потребителската пътека можете да намерите тук:
Customer journey mapping: The path to loyaltythinkwithgoogle.com
A Step By Step Guide To Building Customer Journey Mapsconversionxl.com
Инструмент за създаване на карта на потребителската пътекаcanvanizer.com

Верифициране на бизнеса


През 2011 г. Google създаде Zero moment of truth /Нулев момент на доверие/. Това е моментът, в който потребителите търсят отговорите на въпросите, защо да изберат даден бранд пред друг. Моето лично мнение е, че всъщност това верифициране на бизнеса съществува от много отдавна.

Всички ние се интересуваме от доставчика и питаме приятели и познати дали са ползвали, например един или друг прах за пране, дали са поръчвали от този онлайн магазин, доволни ли са, какво им е мнението. Търсим отговори за качество, професионализъм, коректност, добро обслужване и т.н. Четем във форуми, проверяваме бизнес страниците в социалните мрежи, питаме приятели и роднини в Messenger или търсим повече информация за бранда в Google, но търсим мнение. И това е така, защото има много нелоялни търговци, за съжаление, и потребителите искат да знаят.

Потребителите взаимодействат по различни начини с бизнеса, преди да влязат в магазина или да закупят продукт. Затова брандовете трябва активно да участват във всяка стъпка от процеса на онлайн проучване. Но как могат да постигнат това?

Ето пет стратегии, с които можете по индиректен за клиента начин да подобрите мнението му за вас:

1. Поискайте истински продуктови отзиви от настоящи клиенти, които да бъдат на сайтове на трети страни – такива са ревютата в социалните мрежи, Trip Advisor, БгМама и още много в зависимост от това какъв е бизнесът ви. Книгата за мнения и препоръки е чудесен инструмент за популяризиране на бранда ви, дори и през онлайн медии.

2. Разработване на последователна, органична социална медийна стратегия, която да гарантира, че вашият бранд е активен, отзивчив и образован за индустрията, в която работите.

3. Поддържате силна стратегия за блога, която може да се използва за разработване на съдържание и показва загрижеността към клиентите, дава им важна и полезна информация, забавлява общностите и предоставя безкрайни идеи за социални медийни публикации и бюлетини за имейл маркетинг.

4. Помислете, че всеки 1 лв., инвестиран в изграждане на списък с абонирани за вашия бюлетин, се възвръща многократно. Не пренебрегвайте силата на бюлетина – той съдържа лоялни и качествени имейли на ваши последователи, част от които дори и да не са ваши клиенти, те ще рекламират вас и вашия бранд сред техния кръг и в социалните мрежи.

5. Когато органичните усилия достигнат своя връх идва ред и на платените реклами в социалните медии и в мрежата за търсене. Те са ефективен инструмент за достигане до нови потребители с цел да се постигне максимален обхват и възвръщаемост на инвестициите (ROI).

Изводът е, че всеки канал, който компанията ви има, трябва да е добре поддържан и да дава колкото се може повече и качествена информация за потребителите.

Всеки бизнес използва различи канали, за да достигне до своите клиенти. Освен ако не сте малко квартално магазинче или не искате да увеличавате клиентите и продажбите си, то със сигурност използвате поне 2 дигитални канала. Повечето бизнеси обаче се стремят да привличат повече клиенти и съответно да увеличават продажбите си, съответно те използват колкото се може по-голям брой от рекламните канали – онлайн и офлайн.

маркетинг стратегия

Онлайн канали


Накратко ще разгледам тези канали, които са най-релевантни за българския пазар, без да имам претенциите да бъда изчерпателна за спецификите на всеки един. Дигиталните канали отдавна са ЧАСТ от цялостната онлайн стратегия на големите брандове. Въпреки че дигиталната реклама е доста по-евтина от офлайн рекламата, то ресурсът, който е необходим за онлайн частта е по-голям. Тук нямам предвид чисто бюджетен ресурс. Имам предвид, че въпреки че привидно изглеждат простички за управление, те изискват изключителен капацитет от знания, познаване на тънкостите и време на служителите, за да може да се използват по правилен начин и да се получават желаните резултати. Тук е особено важно всеки бизнес да реши кои канали да предостави на дигитална агенция и кои да се управляват от вътрешен екип.

Уеб сайт


Отдавна лицето на всеки бизнес е неговият сайт. Дори и да има физически магазин или офис, почти всеки потребител разглежда и сайта. Правилната структура, ползваемостта, красивия и функционален дизайн, добре поднесеното и качествено съдържание, малките детайли и отговорите на всички въпроси, които могат да възникнат у потребителя, са ключови в обръщането на обикновения посетител в клиент. Всяка една реклама въздейства на потребителите и го води в сайта. Ако сайтът не е направен така, че да могат клиентите да взаимодействат по правилния начин, то пътеката на потребителя се чупи и след това идва въпросът „Защо при добра рекламна кампания няма достатъчно продажби?

Няколко малки и простички правила при изграждане на стратегия за сайта ви:

 Давайте повече информация за продуктите си;
 Опитвайте се да надграждате продажбите си;
 Добавете повече възможности за извършване на ценните за вас действия – продажба, запитване за оферта, регистрации, записване за бюлетин и т.н., но не прекалявайте;
 В случай че имате онлайн плащания, дайте възможности на клиентите ви да плащат по много и различни начини. Те ще изберат този, който е най-удобен за тях;
 Обновявайте сайта си регулярно – тук нямам предвид качването на нова информация, а редизайн и оптимизация на структурата. Следете новостите в потребителския интерфейс, за да може винаги да сте актуални, красиви и удобни;
 Използвайте различни типове качествено съдържание във вашия блог или секция новини. Това е информация, която подтиква към органично споделяне в социалните мрежи.

Разберете какво още трябва да се направи, преди да стартирате вашия уеб сайт и бъдете подготвени.

Някои ползи от качествен сайт:

 осъществявате повече продажби или запитвания;
 в ерата „mobile first index” за всеки потребител е важно да може лесно да достигне до вас и през мобилен телефон. Ако навигацията е трудна през телефон, вие ще загубите много от клиентите си;
 потребителите ви обичат и говорят за вас или споделят вашата информация;
 новите клиенти също добре ще конвертират;
 Google ви обича – задържайки потребителите на сайта си, Гугъл отчита времето, което те прекарват, и подобрява видимостта на сайта в органичните резултати;
 с правилна структура се прави по-лесно реклама и клиента достига до подходящата лендинг страница.

Социални мрежи


Социалните мрежи са изключително мощен инструмент за комуникация и популяризиране на продукти или услуги. И тук не става само въпрос за ползването им чрез платена реклама. В България не всички канали се ползват, затова ще разгледам само тези, които са най-релевантни за българските потребители.

Поддържането на социални канали изисква познаване на аудиторията, която е в тях, и различен начин на комуникация. Ако във всичките си канали публикувате едно и също, потребителите няма да имат желание да ви последват на всички места.

Facebook

Facebook е социална мрежа номер 1 не само в България, но и в света. И въпреки че е толкова използвана, все още има бизнеси, които се чудят защо трябва да поддържат там канал, след като все пак имат бизнес страница или не знаят как да комуникират с клиентите си чрез него. И тъй като социалните мрежи са за комуникация, това, че от едни канали имате повече продажби, отколкото от други, не означава, че те не участват в потребителската пътека.

Друг важен момент е, че чрез социалните мрежи и най-вече чрез Facebook, клиентите верифицират бизнеса. Ако попаднете на бизнес страница, където постовете са от преди 2 години и не познавате добре бизнеса, най-вероятно ще решите, че може би са прекратили дейност. Добре поддържаната страница носи много ползи както за вас, така и за потребителите ви.

Изграждането на групи във Facebook е също много ефикасен начин да поддържате интересът към вас. Разбира се, това изисква усилия и ресурси, но те със сигурност ще изградят общност, която е лоялна към вас и вашият бизнес. Освен това можете и да ги ползвате и за популяризиране на вашите услуги или продукти.

Моят съвет е, отделете ресурс – човешки или финансов, но създавайте редовно интересно, разнообразно и качествено съдържание за своите потребители – снимки, видеа, статии, инфографики, анкети и т.н..

Дали да се рекламира във Facebook е може би по-популярен въпрос от „Да бъдеш или да не бъдеш?“ на Хамлет. В крайна сметка отговорът тук зависи изцяло от това каква насоченост има вашият бизнес и може ли да си повиши продажбите, ако рекламира.

Повечето бизнеси и особено онлайн магазините могат изключително да повишат продажбите си чрез реклама. Facebook предлага разнообразни рекламни формати, много места, където да се сервира рекламата ви и изключително прецизно таргетиране.

Ако все пак искате да научите повече за инструментите, които предлага популярната социална мрежа или възможностите за реклама, тук можете да намерите много полезна информация за това:

How to advertise on Facebook: A complete Guide by Hootsuiteblog.hootsuite.com
Advertise on Facebook by Shopifyshopify.com
The beginner’s guide Facebook Advertisingadespresso.com

Instagram

Instagram е „млада“ мрежа и една от най-бързо развиващите се в света. Ръстът на потребителите се покачва екстремно, за разлика от всяка друга мрежа. Тук съдържанието трябва да е насочено към младите и отворените към света. Публикувайте различно съдържание от това във Facebook. Използвайте релевантни за вашия бизнес хаштагове и локация на всеки пост.

Освен чрез Ads Manager на Facebook, реклами могат да се пускат и директно през Instagram, като и тук има таргетиране и прецизиране на аудиторията.

Ако вашият бизнес няма бизнес профил в Instagram или все още не е създал канал, то ето повече информация по темата защо и как:
Instagram for Business: The Ultimate Instagram Marketing Guidesocialmediaexaminer.com
7 Tips for Using Instagram for Businesssendible.com


LinkedIn

Въпреки че LinkedIn не е толкова популярна мрежа в България, моето мнение е, че всеки уважаващ себе си бизнес трябва да има бизнес профил там, в който да пуска регулярно информация за дейността си и полезни съвети. Личните ми наблюдения са, че този канал се ползва от по-интелигентни, по-образовани и по-високостоящи в йерархията членове на обществото ни. Именно затова, те са и хората, които проверяват информацията и въпреки че не се ползва толкова, то е „въпрос на чест“ особено за B2B бизнесите да имате поддържана страница там.

Повече информация за LinkedIn:
Company Page Best Practices by LinkedInbusiness.linkedin.com
10 LinkedIn Best Practices That Will Accelerate Your Businessbusiness2community.com
20 LinkedIn Marketing Tips For B2B Strategywrittent.com

YouTube

Видеото е чудесен начин да достигнете до повече хора. Има много различни видове видеоклипове, които можете да създадете: 

  Преглед на продуктите
  Демонстриране на продукти
 Реклами за продукти
 Клиентски препоръки
 подбор на персонал
 Културни разкази
 Зад кулисите на продукти, фирмени събития и др
 Предварителна промоция на събитието
 забавление
 Как да ... видеа
 За нас

Но най-важното е, че то е част от различното и разнообразно съдържание, което можете да създавате за вашата публика.

Освен че YouTube е социална мрежа номер 2 в световен мащаб, вградените видеа в сайта ви носят и ползи за SEO оптимизацията му. Лично за мен това е канал, който трябва да бъде широко използван и се надявам все повече бизнеси да започнат да го използват. Дали само органично или и платено, вие решавате.

Повече информация как да ползвате YouTube за бизнес:
Как се прави SEO за YouTubewebsitedesign.bg
YouTube for Business: Everything You Need to Knowbusinessnewsdaily.com
How to Create a YouTube Business Account: A Step-by-Step Guidesproutsocial.com

Реклама в Google

seo + ppc

Конкуренцията не спи! Когато сте в рекламна кампания, е повече от задължително да отделите и бюджет за реклама в Google. Именно това е и пряко свързано с потребителската пътека на вашите потребители. В тази статия няма да се спирам подробно на дисплейна и сърч реклама, но всяка от тях заема своето голямо място във всяка една рекламна кампания или маркетингова стратегия.

Дисплейната рекламна кампания е задължителна част – дали ще е в своя чист вид или чрез ремаркетинг, или в съчетание на двете – вие решавате. Дисплейната реклама е рекламата, която сервира банери на сайтове, мобилни приложения и в YouTube, където има площадки на Google. Интеракциите, които потребителят ще има, дори и резултатите да не показват кой знае колко кликове, не означава, че потребителят не ги вижда. Все още има хора, които смятат, че след като са посетили даден сайт и след това видят негова реклама, че „Съдбата се е намесила“ и трябва да купят от него.

Чувала съм твърдения, че най-добрата реклама е тази в сърч мрежата. Защото всички запитвания идват от там. Това е така, защото това е ЕДИНСТВЕНАТА реклама, която е желана и търсена. Единствено в търсачката на Google хората търсят и се надяват да получат нужната информация. Когато вашата реклама е в първите резултати и изразявате с нея желание да решите проблемите на потребителите си, то вероятността да получите запитване или да продадете е изключително голяма.

Дори и да излизате на първо място в Google в органичните резултати, отново най-вероятно ще има поне 3 позиции над вас, където ще са вашите конкуренти. Като цяло търсачката не трябва да се разглежда като един канал, а като два отделни – платена реклама и органични резултати. Различните потребители се влияят различно от показаните резултати в Google - една част от тях се доверяват повече на органичните резултати, тъй като те са заслужени, заради доброто SEO на сайта, а друга част – защото намират много по-точно желаният продукт или услуга. За да успеете да привлечете повече клиенти, успешната формула е в съчетанието на SEO + PPC или казано по друг начин – платена реклама и добре оптимизиран сайт.

Повече информация как се създават реклами в AdWords:
Вашето ръководство за AdWordssupport.google.com
Dynamic Search Ads: Improve Your AdWords Strategysupermetrics.com
7 Tips to Launch a Successful Google AdWords campaign in 2018medium.com

Email marketing


Имейл маркетингът все повече ще навлиза в България, особено в контекста на GDPR. Имейл маркетингът, за разлика от спама, е желан, търсен и четен. Хората се абонират за вашия бюлетин, защото искат да получават новини и полезна информация, която вие предоставяте. Резултатите от него виждате както в Google Analytics, така и в платформата, която ползвате за имейл маркетинг.

Лично за мен имейл маркетингът трябва да се прави регулярно, но САМО АКО ИМА какво да кажете на своите абонати. Чрез имейл маркетинга можете да изпращате:

 полезна информация;
 новини за бизнеса ви;
 промоционални предложения;
 каталог на продуктите ви;
 събития и др.

Повече за ефективност на имейл кампаниите и полезни съвети, можете да видите тук:
8 Effective Email Marketing Strategies, Backed by Scienceblog.bufferapp.com
A Beginner’s Guide to Successful Email Marketingblog.kissmetrics.com
15 of the Best Email Marketing Campaign Examples You've Ever Seenblog.hubspot.com

Банерна реклама


Големите сайтове, които предлагат банер позиции, са много полезен и ефективен начин да достигнете до по-голям кръг от потребители. Вече се предлагат и най-разнообразни формати за реклама в тях, така че вашата реклама да бъде видяна и да създаде по-голяма ангажираност. Дали е видео, анимирана или статична, рекламата ви ще атакува съзнанието на потребителите, така че след това да могат да вземат по-лесно решение за покупка. Банер рекламата е доста стара и не трябва да се очакват чудеса от нея. Тя е строго специфична и е добре да се ползва само за достигане до по-широк кръг потребители, и за поддръжка имиджа на брандовете. Нейното послание е добре да е имиджово, а не промоционално. Банерите са успешни, ако са в полза на стратегията Top of mind.

Нейтив реклама


Потребителите често изпадат в досада само при вида на банер, който съвсем ясно се откроява, че е рекламен формат. Това се знае от медиите и рекламодателите и за да се избегнат скучните и дразнещи стериотипи се наложи да се измисли нещо ново. А именно нейтив рекламата. Какво точно представлява тя? Това е рекламна форма, която някак си естествено се интегрира в различните блокове на даден сайт. По този начин, тя не се набива на очи, че е платена реклама, ами минава като за част от съдържанието и така е по-лесно смилаема за потребителите.

Научете повече за Нейтив рекламата тук: Native Advertising - The Official Definitionsharethrough.com

Attribution modeling


Истината е, че всяка една реклама е част от интеракцията на потребителя с вашия бизнес или бранд. Затова има създадени Модели на приписване или Attribution modeling, чрез които да можете да проследите по-добре как потребителите взаимодействат с вас. И тъй като това е изключително обширна тема, ще споделя както и полезни материали, така и някои основни насоки.

Взаимодействието на потребителите се извършва по много и разнообразни начини – през всички или само чрез някои канали от по-горе изброените, но въпреки всичко потребителят взаимодейства. Всяка една кампания в дадена медия подпомага вземането на решение, дори и да няма клик върху рекламата ви. Дори и само това, че банерът е сервиран в страничната лента или е отворил имейла си и е прочел писмото, потребителят вижда вас и вашият бранд.

Това се използва години наред именно чрез неадресираното разпространение на рекламата – реклама навсякъде, за да се въздейства повече върху потребителя. Сега, когато чрез дигиталните технологии можем лесно да проследим интеракциите в дигиталното пространство, лесно можем да проследим и взаимодействието им с нас. Всяка една интеракция способства за успешната реализация.

Съществуват няколко модела – такива които отдават най-голямо значение на първия клик, на последния клик, като комбинация от двата, разпределят поравно между всички, въз основа на позиции и др.

Повече информация за Моделите за приписване или Attribution modeling можете да прочетете тукsupport.google.com
Google Analytics Attribution modellingoptimizesmart.com
All 11 Marketing Attribution Models, Explained > bizible.com

онлайн + офлайн реклама

Офлайн реклама


Офлайн каналите са изключително познати и въпреки всичко само големи брандове ги използват. Предполагам, че веднага реакцията е „Тя е изключително скъпа!“ Така е и не е така ;) Като изключим телевизията, която наистина изисква солиден рекламен бюджет, другите канали са по-достъпни и могат да се ползват от много бизнеси за популяризиране. Имайте предвид, че успешната кампания се измерва по приходите или по ценните за вас действия, които залагате при изграждане на кампанията. При офлайн рекламата не можете да имате такава отчетност както при онлайн, но в някои случаи е доста по-въздействаща при вземане на решение.

Печатни материали


Печатните материали за мен лично си остават едно от най-силните оръжия за реклама. Тук примерите са изключително много: визитки, брошури, листовки, каталози, торбички, етикети, брандиране, други нетрадиционни рекламни материали – химикали, тефтери, USB, визитници, запалки и т.н. Огледайте се край вас и ще видите поне три различни продукта, които ви напомнят за даден бранд.

Както много от вас вече са забелязали под категорията „Печатни материали“ имам предвид всичко, което се печата по един или друг начин и може да се хване с ръка. Всичко това изгражда лоялност у потребителите към даден бранд. И истината е, че всички материали, които са на веществен носител, са желани и търсени от потребителите. Към тях потребителят посяга по-често и взаимодейства повече.

Най-вероятно сега си мислите „Е как един малък онлайн магазин или стартиращ бизнес да прави печатни материали?“ Може и според мен е задължително! Те могат да се използват за различни активности – например промокод за следваща поръчка. Вярно, че можете да го изпратите и на имейл, обаче всеки получава толкова много имейли, че е най-вероятно да го пропусне. А така, клиентът си го задържа и си го пази за следващия път.

Принт материалите и дигиталните активности не трябва да са във война. Можете да използвате принт материалите, за да популяризирате онлайн активности. Можете да ползвате някой от предложенията тук или да измислите нови:

 Стартирайте кампания с хаштаг #, която да приканва потребителите да създадат свое собствено съдържание. Кампаниите с хаштаг # са чудесни, когато искате да започнете да комуникирате с потребителите. Те също така са лесни за проследяване и можете да използвате хаштага на кампанията върху всяка от вашите печатни реклами. Уверете се, че този хаштаг не е използван до сега, за да може да сте уникални.
 Разберете къде целевият ви пазар прекарва времето си офлайн и рекламирайте там. Покажете чрез печатните материали, че можете да им бъдете полезни и как да се свържат с вас – сайт, социални канали и т.н.
 Брандирането на коли е чудесен начин да информирате, вместо да покажете, че вашия бизнес съществува чрез лого и сайт, за да могат да ви открият по-лесно.

Събития


Събитията са изключителен начин да популяризирате бранда си. Чрез щандове на различни социални събития, конференции и изложения, които са в тематиката на бранша ви, или я допълват по някакъв начин, можете чудесно да ангажирате посетителите и гостите и да привлечете внимание чрез различни активности, тестване на продуктите ви и да генерирате продажби. Не пропускайте и принт материалите, както и другите рекламни материали, които посетителите ще могат да вземат със себе си.

За щастие събитийната индустрия в България се увеличава и можем да се радваме на още повече ивенти, които се организират. Повече информация за предстоящите събития можете да намерите в календара на Facebook.

Прес реклама


Прес рекламата винаги ще е на мода. Въпреки че медиите все повече се дигитализират, някои от тях продължават и със своите печатни издания. Тук имате безброй възможности за реклама – интервю, ПР публикация, статия за новини във вашата ниша, популяризиране чрез кампания, участие в различни страници – продуктови или тип мнения от експерти и т.н. Използвайте всяка предоставена ви възможност.

Не е за пренебрегване и факта, че можете да използвате тези и още много други възможности и за публикуване на материали в техните сайтове, като там обикновено можете да включите линк и снимков материал. Така отново разширявате кръга от хора, до които ще достигнете по индиректен и разнообразен начин.

Билборди


Билбордите са ефикасно средство за реклама, стига да са използвани по подходящ начин. Какво имам предвид: Спецификите на билбордите са различни от тези на всяка друга реклама. Поставени край пътя, визията им трябва да се състои от продукт или имидж на услугата, лого, сайт и евентуално цена, в зависимост от бранда може и без нея.

В много случаи забелязвам изписване на много текст, което лично за мен не е добра практика. Колите преминават бързо край тях и няма кой да прочете всичко. Разгърнете вашата креативност и направете кампания, която да води към сайта. Тук отново наблягам на удобен, елегантен, с добра структура и лесна за потребителя навигация сайт.

В случай, че рекламирате по спирки и на съоръжения тип City Light, следвайки спецификите, че хората там се движат пеша, можете да сложите повече текст, но не прекалявайте - споделете няколко думи за кампанията ви, подканете хората да посетят сайта ви, бъдете креативни за игри, активации, свържете рекламата си със социалните мрежи и т.н.

Радио


Както всяка друга реклама и радио рекламата има своите специфики. Имайте предвид, че в един 30-секунден спот не би трябвало да облеете слушателите с информация. Доверете се на специалисти по написване на рекламното послание и при създаване на рекламния клип.

Радио рекламата трябва да бъде обвързана с вашата цялостна кампания и да бъде мащабна. Под мащабна имам предвид - която и радиостанция да се пусне, вашият бранд да се чува в ефир. Също така има и някои други специфики при съставяне на медия плана – за да е все пак успешна, кампанията ви трябва да се планира с поне по 5 рекламни спота на ден.

В зависимост от бизнеса и от предпочетената радио верига, добра практика е да се пуска в национален ефир, вместо в регионален. Освен, разбира се, ако не сте местен бизнес. Друга добра практика е, да прецените добре дължината на рекламния си спот. Най-ефективни са рекламите по 10-15 секунди с концентрирано съдържание. Така могат да се въртят и по 7-8 пъти дневно. При някои радиовериги цената на излъчване на рекламния спот варира според неговата продължителност.

Тук също имате и други форми на популяризация. Освен чрез рекламния спот, можете да участвате в различни предавания с интервюта, експертни мнения и т.н.

Телевизия


Всички знаем ползите от телевизионната реклама. Но освен че е високобюджетна, тя достига и до групи от хора, които не са част от таргет аудиторията. Това е причината и само брандове, чиито продукти са за широка употреба, да рекламират там.

Телевизията, както и при радиото, има и други форми – покани в предавания, чрез които да достигнете до повече последователи. Тук отново има много големи специфики и трябва да сте изключителен експерт или да имате какво важно послание да отправите към публиката, за да бъдете поканени в ефир.

Каквито и дейности и активности да присъстват във вашата кампания, имайте предвид, че освен планирането на ниво кампания, трябва и за всяка отделна медия да имате отделно разработен медия план.

Обобщение


Изграждането на кампания и стратегия за бизнеса трябва да включва част или всички елементи от онлайн и офлайн каналите. Правилната комуникация във всеки един канал ви носи успех под формата на нови потребители и клиенти, също така създава и изгражда доверие и сигурност у настоящите. Отделете време в създаването на подходящо съдържание, бъдете креативни в своите рекламни материали, участвайте в колкото се може повече канали, но бъдете професионалисти навсякъде. Анализирайте всичко - махнете ненужното и подобрете успешното. Всеки един канал носи посланието на вашия бранд.

Автор: Здравка Ненова pixel-heart.net


Ако Ви харесва статията,
споделете я.

Вижте още